Meny Stäng

Referenser och kunder

Våra huvudsakliga referenser återfinns främst inom industrin där projekten ofta är stora och tidskrävande, men vi genomför löpande nya projekt för våra mindre kunder, som även de berörs av lagar och förordningar kopplade till vårt erbjudande.

solenis-logo
Rörmärkning

Så här säger..

Metsä group

Husum – Kemikalieberedning

Utförda arbeten: 

Rörmärkning och Rittjänster och revidering av flödesscheman och databaser
 
Komplexa arbeten för att öka säkerheten för intern och extern personal.

Arbetet med att inventera, dokumentera och uppdatera dokumentation samt flödesscheman för stora rörsystem är tidskrävande och kräver förståelse för flöden och aktuella processer.

Ett av våra uppdrag har varit Kemikalieberedningen vid Metsä fabrik i Husum där ett antal ny/ombyggnationer blivit utförda genom åren, vilket medfört att angiven information om anläggningen behövde revideras och kompletteras med nytt skyltmaterial.

Så här säger:

Anders Thörngren – Driftingenjör – Metsä Group (2020-01-15)
”C-con har inventerat, reviderat databaser och därefter märkt rörledningar, utrustning och tankar, ett komplext arbete som gör att anläggningen även i fortsättningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande CLP.”

Solenis Sweden

Utförda arbeten: 

Kemikaliehantering och Övriga tjänster

Solenis global leverantör som tillhandahåller innovativa lösningar för vattenintensiva industrier och erbjuder ett brett sortiment av specialkemikalier som används inom bland annat process och massaindustrin.

Så här säger:

Johan Eriksson – Area Manager – Solenis Sweden (2020-01-16)
”C-con besitter kunskap om säker hantering av kemikalier.
Med ett flexibelt arbetssätt så hanterar de för vår räkning, ett antal förbrukningsställen som har behov av kontinuerlig översyn och fyllning av våra produkter. De utför även schemalagda provtagningar och mätningar i produktionen för att hjälpa oss säkerställa kvaliteten på våra tjänster.”