Meny Stäng

Referenser och kunder

Våra huvudsakliga referenser återfinns främst inom industrin där projekten ofta är stora och tidskrävande, men vi genomför löpande nya projekt för våra mindre kunder, som även de berörs av lagar och förordningar kopplade till vårt erbjudande.

solenis-logo
Rörmärkning

Så här säger..

Metsä group (2022)

Husum – Projekt Ursus

Utförda arbeten: 

Rörmärkning och dokumentation

Metsä har sedan 2020 ett pågående projekt vid sin anläggning i Husum där de bygger en ny panna samt turbin.

Metsä Group fabrik Husum
C-con har haft förtroendet att utföra stora delar av rör och processmärkningen i projektet. Arbetet har varit omfattande och stundtals varit under tidspress för att klara deadlines mot andra leverantörer.

Projektet går under namnet Ursus och beräknas vara klart 2022.

Så här säger:

Torbjörn Sjödin, Site Manager Ursus, Metsä Group

C-con har under projektets gång åter visat att man besitter stor kunskap inom sitt område, de har under vårt senaste projekt Ursus genomfört ett stort antal uppdrag gällande säkerhets och processmärkning. Dessa har främst utförts på uppdrag av Metsä men även åt externa leverantörer i projektet.

C-con har fungerat som vår kontrollant av märkning som utförts av leverantörerna själva, ett enkelt val för Metsä då vi genom detta vet att vi kommer att få en korrekt uppmärkt anläggning.

I projektet har C-con till största delen haft ansvar för utförandet av säkerhets och processmärkning, men har gemensamt med andra ansvariga inom projektet medverkat till att hitta lösningar och svar på uppkomna frågor som bidragit till en korrekt märkning och dokumentation.

Vi har stort förtroende för C-con som förtjänat det genom ständig utveckling och långsiktighet samt att vi tillsammans har ett antal väl utförda projekt.

C-con har levererat enligt våra önskemål, personalen är flexibel och har fokus på att lösa dom problem som uppstår. De gör alltid sitt yttersta för att möta våra förväntningar och genom detta får vi ett mervärde av vårt samarbete.

Torbjörn Sjödin

Site Manager Ursus

Metsä Group Husum

Solenis Sweden (2021)

Utförda arbeten: 

Kemikaliehantering och Övriga tjänster

Solenis global leverantör som tillhandahåller innovativa lösningar för vattenintensiva industrier och erbjuder ett brett sortiment av specialkemikalier som används inom bland annat process och massaindustrin.

Så här säger:

Johan Eriksson – Area Manager – Solenis Sweden (2020-01-16)
”C-con besitter kunskap om säker hantering av kemikalier.
Med ett flexibelt arbetssätt så hanterar de för vår räkning, ett antal förbrukningsställen som har behov av kontinuerlig översyn och fyllning av våra produkter. De utför även schemalagda provtagningar och mätningar i produktionen för att hjälpa oss säkerställa kvaliteten på våra tjänster.”

Metsä group (2020)

Husum – Kemikalieberedning 

Utförda arbeten: 

Rörmärkning och Rittjänster och revidering av flödesscheman och databaser
 
Komplexa arbeten för att öka säkerheten för intern och extern personal.

Arbetet med att inventera, dokumentera och uppdatera dokumentation samt flödesscheman för stora rörsystem är tidskrävande och kräver förståelse för flöden och aktuella processer.

Ett av våra uppdrag har varit Kemikalieberedningen vid Metsä fabrik i Husum där ett antal ny/ombyggnationer blivit utförda genom åren, vilket medfört att angiven information om anläggningen behövde revideras och kompletteras med nytt skyltmaterial.

Så här säger:

Anders Thörngren – Driftingenjör – Metsä Group (2020-01-15)
”C-con har inventerat, reviderat databaser och därefter märkt rörledningar, utrustning och tankar, ett komplext arbete som gör att anläggningen även i fortsättningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande CLP.”