Standarder

SSG och SIS

Standarder som ger anvisningar om hur rörledningar, ventiler, pumpar, säkerhetsutrustningar och behållare ska märkas för att identifiera innehåll och de risker som är förknippade med detta.

Ett företags interna standard

En intern standard behandlar och innehåller uppgifter om hur märkningen av rör, pumpar, tankar och annan utrustning skall vara utformad/strukturerad, vilket material och vilka uppgifter som skall finnas angivna.

C-con skyltstandarder gasol

Processmärkning

Det finns inga myndighetskrav på skyltar (processmärkning) som beskriver ex, positioner, flöden från och till etc,.. Processmärkningen är dock en del av märkningen som är ovärderlig för all personal som arbetar i verksamheten. Märkningen är ett hjälpmedel vid fortlöpande tillsyn, processförståelse, introduktion av nya medarbetare, felsökningar samt underlättar säkra bryt och låsarbeten i samband med underhåll.

För att minimera kostnader och förenkla arbetet så rekommenderar vi att man utför denna processmärkning samtidigt som man genomför den lagstadgade märkningen.  

Företag där vi varit delaktiga i att ta fram interna standarder är ex, Northvolt och Aditya Birla. 

SSG

Standarder, rekommendationer och anvisningar enligt industrins samlade erfarenhet.

SSG Standarder ger dig anvisningar, rekommendationer och best practice-lösningar som hjälper dig att bygga och underhålla en driftsäker, effektiv och ekonomiskt hållbar industrianläggning.

Standard SSG7571 ger anvisningar om hur rörledningar, ventiler, övrig armatur, säkerhetsutrustningar och behållare ska märkas för att identifiera innehåll och de risker som är förknippade med detta vid hantering hos brukaren.

Standarden omfattar även skyltning av områden, lokaler och inhägnader där stora mängder farliga kemiska produkter hanteras samt anslutningar på lastnings- och lossningsplatser.

Länk till SSG här..

SIS

Standarden omfattar märkning av kemiska riskkällor enligt AFS 2014:43 [1] och farliga kemiska produkter enligt CLP-förordningen (EG 1272/2008 [2]), undantaget explosiva ämnen, blandningar och föremål samt organiska peroxider Typ A och självreaktiva ämnen och blandningar Typ A.

Märkning enligt denna standard ger information om installationens innehåll för att uppmärksamma de risker som är förknippade med detta.

Denna standard specificerar inte krav på eller behov av skyltar eller märkning som informerar om installationen i sig, till exempel om kontrollintervall.

Märkning av rörledningar för medicinska och medicintekniska gaser omfattas inte av denna standard.

Säkerhetsmärkning industrin - Standarder
Rulla till toppen