Utbildningar

C-con academy

Vi erbjuder interna utbildningar för våra medarbetare. Vi tror starkt på att investera i våra anställdas utveckling och ge dem de verktyg de behöver för att lyckas i sina roller. Genom våra utbildningar kan våra medarbetare förbättra sina färdigheter och öka sin kompetens på områden som är relevanta för deras arbete.

Vi ser internutbildning som en möjlighet att ge våra medarbetare den nödvändiga utbildningen som behövs för att utföra sina arbetsuppgifter på ett effektivt och professionellt sätt. Genom att öka vår personals kompetens kan vi förbättra vår kvalitet, och på så sätt stärka vår position som ett företag som är ledande inom vår branch.

Två av C-con´s skickliga tekniker som utför en förstudie vid ett av våra större projekt.

Bild: Två av våra skickliga tekniker som utför fysisk kontroll av ventiler vid ett av våra större projekt.

Kundanpassade utbildningar

Vi skapar anpassade utbildningar utifrån era specifika behov där vi tar hänsyn till den erfarenhet och kunskap som redan finns inom er  organisation.

Vi ser helst att utbildningen skapas utifrån en uppmärkt anläggning med korrekta flödescheman som utgångspunkt. Den kan därefter anpassas för att ex, vara en del i företagets introduktion av nya medarbetare.

Exempel på vad som kan ingå:

  • Grundförståelse för aktuella processer och flöden.
  • Vilka lagar och regler gäller för märkning av rör och annan utrustning som innehåller kemikalier, samt övriga riskkällor.
  • Ge kunskap för att delta och kunna utföra ett korrekt bryt och låsarbete i samband med underhållsarbeten.

Vill ni arbeta själva med märkning av er anläggning så kan vi utbilda er personal så att de på ett strukturerat och systematiskt sätt kan utföra arbetet enligt vår beprövade IMD-metod!

3D-modell flödesschema tankfarm
Rulla till toppen