Meny Stäng

Vårt erbjudande

Vi erbjuder tjänster inom rörmärkning, märkning av cisterner, övrig processutrustning samt kemikaliehantering, och vi arbetar med etablerade standarder så som SSG och SIS, vilka följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Vi är flexibla i vårt sätt att arbeta och vi har en stor erfarenhet av märkning av olika processavsnitt och kemikalier inom industrin.
Vårt engagemang för människan och arbetsmiljöfrågor visar sig i vår företagskultur och de tjänster vi utför.

Märkning rör och utrustning

Märkning rör och utrustning

Vi erbjuder tjänster inom rörmärkning, märkning av cisterner, övrig utrustning samt kemikaliehantering.

Rittjänster & revidering

Rittjänster & revidering

Vi skapar eller ritar om och reviderar bristfälliga flödesscheman (P&ID) efter kundens önskemål eller standard i CAD.

Kemikaliehantering

Kemikaliehantering

Tjänster inom kemikaliehantering med skötsel, drift och underhåll av processutrustningar och anläggningar.

Våra referenser

Anders Thörngren – Driftingenjör
”C-con har inventerat, reviderat databaser och därefter märkt rörledningar, utrustning och tankar, ett komplext arbete som…”

Johan Eriksson – Area Manager
”C-con besitter kunskap om säker hantering av kemikalier.
Med ett flexibelt arbetssätt så hanterar…”

Våra kunskaper finns inom

Föreskrifter som specificerar kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete för arbetsplatser med kemiska risker.Förordning som innehåller regler för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter.
Ett globalt system för klassificering och märkning av kemikalier.
Systemet gäller för både ämnen och beredning vid transport, distribution och användning.

Förordning/lagstiftning som har till uppgift att hålla ordning på kemikalier som används distribueras inom EU.