Meny Stäng

Vi hjälper industrin med rörmärkning och dokumentation

Vi skapar trygga och olycksfria arbetsplatser efter gällande lagar och regler.

Vad betyder alla beteckningar, symboler (piktogram) och färger?

GHS01

Explosiv

GHS02

Brandfarlig

GHS03

Oxiderande

GHS04

Skadlig

GHS05

Frätande

GHS06

Giftig

GHS07

Gas under tryck

GHS08

Hälsofarlig

GHS09

Miljöfarlig

Rörmärkning, inventering, montage och dokumentation

Vi erbjuder tjänster inom rörmärkning, montage, dokumentation och kemikaliehantering. 

Vi är flexibla i vårt sätt att arbeta och har stor erfarenhet av märkning av olika processavsnitt och kemikalier inom industrin.

När vi märker rör, cisterner och övrig utrustning arbetar vi med etablerade standarder så som SSG och SIS som följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Vårt engagemang för människan och arbetsmiljöfrågor visar sig i vår företagskultur och de tjänster vi utför.

 

We offer services in pipe marking, marking of tanks, other process equipment and chemical handling, and we work with established standards such as SSG and SIS, which follow the Swedish Work Environment Authority's regulations.

 

We are flexible in our way of working and have extensive experience of labeling various process sections and chemicals in the industry.


Our commitment to people and work environment issues is evident in our corporate culture and the services we perform.

 

Read more..

Våra tjänster

Rörmärkning

Vi har stor erfarenhet av rörmärkning samt hur olika processavsnitt och kemikalier skall märkas.
När vi märker rör, cist…

Dokumentation & rittjänster

Vi skapar eller ritar om och reviderar bristfälliga flödesscheman (P&ID) efter kundens önskemål eller…

Kemikaliehantering

Vi erbjuder tjänster inom kemikaliehantering med skötsel, drift och underhåll av processutrustning och…

Våra senaste inlägg

Holmen - Iggesunds bruk

Holmen – Iggesunds bruk

Vi har av Holmen – Iggesunds bruk fått nöjet att inleda ett uppdrag som innefattar inventering, dokumentation, rittjänster och montage. Arbetet med dokumentation och märkning…

Läs mer...

Domsjö Fabriker

Vi har av Domsjö fabriker (Aditya Birla) fått nöjet att inleda ytterligare ett uppdrag som kommer att innefatta inventering, dokumentation, rittjänster. Arbetet med dokumentation och…

Läs mer...

Referenser

Metsä Group

Arbetet med att inventera, dokumentera och uppdatera dokumentation samt flödesscheman för stora rörsystem är…

Solenis

C-con besitter kunskap om säker hantering av kemikalier.
Med ett flexibelt arbetssätt så…

Några av våra övriga kunder

Så här säger våra kunder

C-con har inventerat, reviderat databaser och därefter märkt rörledningar, utrustning och tankar. Ett komplext och väl utfört arbete som gör att anläggningen även i fortsättningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande CLP.

Anders Thörngren – Driftingenjör – Metsä Group

Våra kunskaper finns inom

Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS)

Föreskrifter och allmäna råd som specificerar kraven på ett… 

CLP-förordningen innehåller regler för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter

En förordning som innehåller regler för klassificering, märkning…

GHS är ett globalt system för klassificering och märkning av kemikalier

Ett globalt system för klassificering och märkning av kemikalier…

Reach EU-förordning - En del av arbetsmiljöarbetet för kemikalier

En förordning/lagstiftning som har till uppgift att hålla ordning på…

C-con miniatyr

C-con Övik AB

 

Västanå 175

896 91 Husum

Telefon: 0730-43 43 36

E-post: info@c-con.se

 

Frågor om vår webb

E-post: admin@c-con.se

Org.nr: 559153-5660

Godkänd för f-skatt

 

Övriga kontaktuppgifter