Kartering

Inventering

Vid inventering av befintliga anläggningar så granskar vi den aktuella dokumentationen grundligt och jämför med hur den stämmer med processavsnittet i verkligheten. Vi kontrollerar samtliga komponenter, allt från pumpar och ventiler till tankar och annan utrustning.

I de flesta fall så finns ett antal avvikelser som över tid har tillkommit vid t.ex ombyggnationer. Det kan också handla om att processerna ändrats, nya produkter har tillkommit, ny utrustning installerats eller att delar av en anläggning inte längre är i drift.

Vid nya projekt samt uppförandet av nya anläggningar så finns vi ofta med i planeringen i ett tidigt skede. I projektet finns det oftast strama tidslinjer uppsatta, och för att utarbeta (och oftast i projektets slutskede – Montera) en godkänd märkning så utför vi vår inventering genom att vi grundligt studerar ex, 3D-ritningar (NavisWorks m.fl) och annat underlag som finns att tillgå. Genom detta så bidrar vi till en godkänd, säker och snabbt uppstartad anläggning.

Det är av stor vikt att alla förändringar i en process som innehåller farliga ämnen dokumenteras löpande för att minska risken för allvarliga olyckor och följa aktuella lagar och regler, men samtidigt för att minimera kostnader.

Identifikation / Inventering av ventiler vid Metsä Board - Husum - 2023

Dokumentation och rittjänster

Under hela arbetsprocessen, från inventering till montage så reviderar vi löpande befintliga p&id (Piping and instrument documentation) – Flödesscheman och skapar nya i de fall det krävs. Vi uppdaterar er databas/dokumentation med rätt uppgifter och kontrollerar/åtgärdar eventuellt felaktiga kopplingar mellan databas och flödesschema.

Vi har stor vana att arbeta med olika ritverktyg såsom AutoCAD, BricsCAD och databashantering via bl.a Sitebase. Vi är dock flexibla i vårt arbetssätt och vi utbildar oss löpande i användandet av andra programvaror som finns hos både nya och befintliga kunder!

Rulla till toppen