Metsä Board

”Vi har fullt förtroende för C-con”

Europas ledande kartongleverantör Metsä Board Husum har investerat 3,5 miljarder svenska kronor i ett stort projekt som nu, efter fyra år, är färdigt. Projektet har involverat många. Ett företag som varje dag är på plats är C-con, rörmärkningsbolaget som med självsäkerhet tagit sig an uppgiften trots stora tekniska och fysiska utmaningar.

Vid fabriken i Husum står nu en helt ny byggnad som rymmer en toppmodern sodapanna, effektiv turbin och ett kontrollrum. Tidigare hade Metsä två äldre pannor som varit i drift sedan 1978, efter att ha nått sin tekniska livslängd har de nu ersatts. Detta innebär att kapaciteten kan öka avsevärt.

Projektet innebär ett omfattande arbete av rörmärkningar. Tusentals nya rör ska märkas och det ska göras korrekt. Vilket företag verksamheter väljer att ta in för ett jobb som detta spelar stor roll. Några som vet hur viktigt det är, är sitemanager Torbjörn Sjödin och operatören Jenny Sondell.

Metsä Board Torbjörn Sjödin och Jenny Sondell

Jenny, som arbetar väldigt brett och besitter bred kompentens, har sett projektet utvecklas i alla dess skeden. Hon berättar om ett väldigt nära samarbete med C-con och är imponerad över deras effektiva arbetssätt.

– Den senaste tiden har jag fått se mer ingående hur dem jobbar och det är imponerande. Jag har normalt ett stort kontrollbehov men det har jag kunnat släppa helt, vi har fullt förtroende för C-con, säger Jenny.

Förändringen har gjort fabriken mer självförsörjande och fört företaget närmare sitt mål om att bli helt fossilfritt år 2030. Med den utbyggda kartongmaskinen kan Metsä Board Husum fortsätta titulera sig som Europas största.

Förutom i den nybyggda delen arbetar C-con även i anläggningens äldre delar. Där sker kontinuerliga märkningar, inventeringar, dokumentation och uppdatering av information.

Ett exempel på arbete är rörbryggan som går från olika punkter. Den nya delen, bestående av 11 km rör, har anslutit sig till de äldre sektionerna som fortsätter 40 km. Alla dessa ska märkas och kontrolleras noggrant. Vissa märkningar är för farliga att göra då produktionen varit i gång, då har C-con löst dessa vid produktionsstopp.

C-con har tillgång till fabrikens databaser och flödesscheman, vilket gör att de snabbt kan identifiera och lösa problem. Det nära samarbete som råder gör att inget lämnas till slumpen och allt åtgärdas direkt.

– Det är en trygghet för oss och våra anställda. Vi vet att C-con kan det här, de vet exakt vad som behöver göras och ser till att vi följer regelverket, vilket vi har enorm nytta utav, säger Torbjörn.

 

Metsä Board - Husum

Beslutet av Metsä Board Husum om att ta in bolaget grundar sig i de många fördelar som det specialiserade företag C-con är. Rörmärkning måste ske enligt lagar och regler. Det krävs processkunnighet och ställer höga krav på att arbetet utförs rätt och riktigt, en felmärkning kan innebära livsfara.

Detta är särskilt viktigt eftersom Metsä Board Husum regelbundet inspekteras av arbetsmiljöverket, eventuella brister kan leda till påföljder och för det ansvarar Metsä Board Husum.

– Det är tack vare C-con vi kan ta inspektionerna med ro eftersom vi vet att allt är korrekt utfört, avslutar Torbjörn.

Pålitligheten och den nära dialog som finns mellan bolagen är viktigt för Torbjörn och Jenny. Att allt görs av C-con och därför leder till enhetlighet med säkerhet och kvalitet i fokus, är en trygghet. Detta projekt har inte bara ökat Metsä Board Husums produktionskapacitet utan har också stärkt deras ställning som en föregångare inom hållbarhet, säkerhet och effektivitet. Rörmärkningen är en central del av detta arbete och utgör grunden för en trygg och framtidssäkrad verksamhet.

Metsä Board - Husum

Kemikalieberedning – 2020

C-con har inventerat, reviderat databaser och därefter märkt rörledningar, utrustning och tankar, ett komplext arbete som gör att vår anläggning även i fortsättningen är säker och följer arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande CLP.

Anders Thörngren – Driftingenjör

Metsä Board - Husum
Rulla till toppen