Domsjö fabriker - Aditya Birla

C-con hos Domsjö Fabriker: Ett samarbete för säkrare arbetsmiljö

I den dynamiska industristaden Örnsköldsvik ligger Domsjö Fabriker. Bioraffinaderiet vars huvudprodukter är cellulosa, lignin och bioetanol, alla med ursprung från det svenska skogsbruket. I det dolda arbetar ett dedikerat team med att hantera fabrikens rörmärkningar och flödesscheman, en uppgift som kräver rätt kvalifikation och en hel del detektivarbete.

Ari Pohjola och Anna Hägglöf - Domsjö fabriker - Aditya birla

Anna Hägglöf och Ari Pohjola, Domsjö fabriker, är en del av teamet. Båda är väl insatta i anläggningen och dess komplexa processer.

Vi backar bandet till 2021, då såg Domsjö Fabriker behovet av att ta ett större grepp om frågan att få hela anläggningens flödesscheman reviderade. Efter en presentation av C-con:s ägare Clas Bergman, fick då bolaget klartecken att påbörja sitt arbete i anläggningen.

– Vi har också testat att jobba med det i linjen, men det är så stort att det blev svårt att komma framåt, säger Anna

Sedan dess har C-con varit på plats för att bistå Domsjö Fabriker. Deras fokus ligger på att hjälpa med att se till att de lagar och förordningar som gäller kemiska arbetsmiljörisker följs. En del av detta innebär att märka tusentals handventiler – ett enormt arbete som kräver rätt resurser.

Ari Pohjola är den som tar hand om rörmärkningarna. Det omfattande arbetet med att revidera flödesscheman är något som han, med fabrikens storlek, inte hinner med. Då kommer C-con in som resurs, samarbetet mellan Ari och bolaget sker dagligen.

– Vi mäktar inte med det själva, men vem som helst kan inte utföra det här arbetet, det är ett kvalificerat jobb som vi är glada att C-con gör, säger Ari.

Ari Pohjola - Domsjö fabriker - Aditya birla

C-con arbetar både ute på fält och vid datorn. Äldre fel ska åtgärdas och uppdateringar ska göras. Driften påverkas inte då mycket av arbetet sker i det dolda. Då små ändringar görs måste det uppdateras, annars försvinner helhetsbilden.

– Man måste ta rör för rör och vara noga, det är därför det här jobbet tar sådan tid, säger Ari.

Vikten av att flödesscheman är korrekta går inte att understryka. Dessa scheman ligger som grund vid säkra avställningar och fungerar som ett verktyg vid problemlösning. Att kunna lita på att utföraren av revideringen gör det rätt är därför av yttersta vikt. Att välja rätt bolag är därför avgörande, att C-con finns med rätt resurser gör att ett samarbete som detta uppstår – som håller i sig år efter år.

– De mest påtagliga fördelarna med att vi tagit in C-con är kvalitén på jobben som utförs och att utföraren gör jobben självständigt. C-con går i god för att jobbet görs och på det sätt vi vill ha det, avslutar Anna.

Rulla till toppen