Förstudie - Protokoll

Förenklad förstudie

C-con - Förenklad förstudie


Kunduppgifter


Kontrollerad anläggning / avdelning etc


Teknikerns reflektion

Noteringar som teknikern särskilt vill påtala:


Kontrollavsnitt 1


Rör, kanaler, slangar


Säkerhetsmärkning


Processmärkning


Kontrollavsnitt 2


Tankar, cisterner, kärl


Säkerhetsmärkning


Processmärkning


Kontrollavsnitt 3


Ventiler


Säkerhetsmärkning


Processmärkning


Kontrollavsnitt 4


Pumpar, värmeväxlare, aggregat


Säkerhetsmärkning


Processmärkning


Kontrollavsnitt 5


Kontroll, analys av dokumentation


P&id, finns och är uppdaterade


Databas för rör,ventiler och dokument


Kemikalieregister


Intern skylt och märkningsstandard


Säker bryt och lås


Kontrollavsnitt 6


Kontroll av utbildning


Förstår kemikaliemärkning


Säker kemikaliehantering


Fårstå och läsa flödesscheman


Kontrollavsnitt 7


Teknikerns egenkontroll

Kontrollera dina inmatade uppgifter noggrant innan du skickar in förstudien!


Kontrollgraderingar

 • Inget att notera

  Denna symbol används då teknikern inte ser några avvikelser.

 • Mindre brister

  Denna symbol används då teknikern gör en noteringom mindre brister som inte bedöms kan leda till allvarliga skador. Bristerna bedöms inte heller behöva fördjupad undersökning. Symbolen kan även användas dåteknikern ger allmän information om en utförd åtgärd eller teknisk lösning.

 • Risk för skador / olyckor

  Denna symbol innebär att teknikern med sin kunskap om regelverk i ett visst område eller om att andra förhållanden bedömer att det finns risk för skador eller olyckor.

 • Fördjupad Undersökning rekommenderas

  Denna symbol betyder att teknikern upptäckt brister eller fel som bör undersökas vidare. En sådan fördjupad undersökning ingår inte i förstudien.

 • Förslag på åtgärder

  Vid fel och brister där teknikern inte bedömer att det är nödvändigt med en fördjupad undersökning kan teknikern lämna förslag på åtgärder.

 • Okontrollerat område / avdelning

  Denna symbol visar att besiktingsteknikern inte har kunnat besiktiga en eller flera områden/avdelningar. Dessa bör kontrolleras. Exempel är rör genom låsta utrymmen eller processutrustning i maskiner eller slutna utrymmen.

Rulla till toppen