Efterkontroller

Vid upphandling av nya projekt inom industrin så önskar många beställare att arbetet med säkerhetsmärkning ska ingå i anbudet och utföras av det aktuella företaget.

Vår egen och i många fall våra kunders erfarenhet  har visat att denna märkning har genomförts med stor variation gällande kvalitet och hur den överensstämmer med Svenska lagar och regler.

Vi har exempel på hur beställande företag under projektets gång (men även efter) varit tvungna att tillsätta intern personal för att kontrollera utförd märkning. Detta på grund av att utförande företag inte har haft tillräckliga kunskaper om vilka lagar och regler som gäller.

Vi avlastar er personal och kan ta ansvaret för att utföra efterkontroller i er verksamhet. Under arbetets gång så för vi noggrant protokoll som visar eventuella brister.

Identifikation / Inventering av ventiler vid Metsä Board - Husum - 2023

Text…

Rulla till toppen