Meny Stäng

SSG standard

Standarder, rekommendationer och anvisningar enligt industrins samlade erfarenhet.

SSG Standarder ger dig anvisningar, rekommendationer och best practice-lösningar som hjälper dig att bygga och underhålla en driftsäker, effektiv och ekonomiskt hållbar industrianläggning.

Standard SSG7571 ger anvisningar om hur rörledningar, ventiler, övrig armatur, säkerhetsutrustningar och behållare ska märkas för att identifiera innehåll och de risker som är förknippade med detta vid hantering hos brukaren.

Standarden omfattar även skyltning av områden, lokaler och inhägnader där stora mängder farliga kemiska produkter hanteras samt anslutningar på lastnings- och lossningsplatser.

SSG´s standarder

Märkning av gas och vätskeinstallationer