Meny Stäng

Rörmärkning samt märkning av tankar och annan utrustning

Vi har stor erfarenhet av rörmärkning samt hur olika processavsnitt och kemikalier skall märkas.
När vi märker rör, cisterner samt övrig processutrustning arbetar vi med etablerade standarder så som SSG och SIS som följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Vi utformar märkningen av tankar och lossningsplatser i enlighet med CLP-förordningens faropiktogram och SSG. Vi ansvarar även för märkningsprojekt från början till färdigmärkta anläggningar. Vi har stor erfarenhet av att ta fram hur olika processavsnitt och kemikalier skall märkas.

När vi märker rör, cisterner samt övrig processutrustning arbetar vi med etablerade standarder så som SSG och SIS som följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Vi arbetar med allt ifrån inventering av rörsystem, flödesscheman (P&ID) samt ämnenas och kemikaliernas egenskaper till val av skyltmaterial/typ och slutligen montering av skyltarna.

Vi levererar en helhetslösning av kemikaliemärkning.

rörmärkning piktogram