Meny Stäng

REACH

REACH - Internationellt regelverk

REACH är en kemikalielagstiftning som gäller EU. Grundprincipen i REACH är att det är tillverkare, importörer och nedströmsanvändare som har ansvar för att de ämnen som de tillverkar, släpper ut på marknaden eller använder inte orsakar skadliga effekter på hälsan och miljön.

Det är också REACH som ställer kraven på format och innehåll i säkerhetsdatabladen inom EU.