Meny Stäng

Om företaget

About us - English

 

Unmarked pipes in plants are often due to a lack of knowledge, interest and time.

 

My name is Clas Bergman and I’m the CEO of C-con. we contribute to a more safe and efficient workspace for the industry by correct marking and documentation of pipes and facility. 

 

We at C-con are passionate about creating safe and accident-free workplaces by labeling facilities according to applicable laws and regulations.

 

The majority of all pipes are insufficiently marked and documented. These deficiencies create dangerous workplaces and costs of over half a million for an incident is not uncommon.

 

Even though we have legislation to follow, we find facilities with hazardous chemicals that sometimes completely lack labelling and do not inform about the risks.

 

Risks that, in day-to-day operations, take time from personnel looking for unmarked pipes and valves. Which in the worst case, can lead to costly downtime or dangerous emissions.

 

Metsä board in Husum has been able to avoid this by letting us take responsibility of labelling pipes and process equipment. We have done this by working according to C-con IMD Method that ensures the marking is clear and follows applicable laws and regulations.

 

In the IMD Method, we work with inventory, assembly and documentation in a careful and systematic way so that we can leave correct markings and final documentation without taking time and resources from your staff.

 

We can work independently and parallel with the day-to-day operations so that your colleagues can work efficiently and safe with proper labelling and documentation.

 

These benefits are the reason AGA and Linde group in Stockvik chose to hire us at C-con to mark up their entire facilities according to the IMD method. This resulted in Stockvik becoming the best labelled facility in Linde groups internal audit.

 

Here you will find our contact information

 

 

Omärkta rör i anläggningar beror ofta på bristande kunskap, intresse och tid.

Jag heter Clas Bergman och är ägare av C-con där vi brinner för att skapa trygga och olycksfria arbetsplatser genom att märka anläggningar efter gällande lagar och regler.

Brister i märkning

Majoriteten av alla rör har brister i märkning eller dokumentationen. Dessa brister skapar farliga arbetsplatser och kostnader över en halv miljon för ett tillbud är inte ovanligt.

Lagstiftning

Trots att vi har en lagstiftning att följa finner vi anläggningar med farliga kemikalier som ibland helt saknar märkning och inte upplyser om riskerna.
Risker som i den dagliga driften tar dyrbar tid från personal som letar omärkta rör och ventiler. och som Detta kan i värsta fall kan medföra olyckor, kostsamma driftstopp eller farliga och skadliga utsläpp.

Det har Metsä board i Husum har kunnat undvika genom att vi tar ansvaret genom hela processen med märkningen rör och processutrustning helt enligt gällande lagar och regler.

IMD-metoden

Vi har löst detta igenom att arbeta enligt C-cons IMD metod.
I IMD Metoden arbetar vi med inventering, montering och dokumentering på ett noggrant och systematiskt sätt så vi kan lämna en korrekt märkning och slutdokumentation efter oss utan att ta tid och resurser från er personal.

Vi kan arbeta självständig och parallellt med den dagliga verksamheten så dina kollegor får möjlighet att arbeta effektivt och säkert med en korrekt märkning och dokumentation.

För just de fördelarna valde AGA och Linde’ gruppen i Stockvik att låta oss på C-con märka upp hela deras anläggningar enligt IMD metoden, detta resulterade i att Stockvik blev den bästa märkta anläggning i deras interna revision.

Vi certifierar

Om ni har egen personal som är beredd på att ta ett helhetsansvar för processen och vill arbeta enligt IMD metoden så certifierar vi gärna er personal i vårt arbetssätt. En rätt märkt anläggning sparar tid och resurser, ökar säkerheten och medvetandet om de risker som kan finnas på er arbetsplats.

Vi hjälper gärna er med att märka eller certifiera enligt IMD metoden så att vi tillsammans kan ta det ansvar som krävs för att skapa en trygg och säker arbetsplats för just er personal.

Svensk version

English version

Örnsköldsvik – vårt starka näringsliv

Tillsammans bygger vi Örnsköldsvik, en plats för framgångsrika företag. Här finns en blandning av stora och små världsledande företag inom allt från bioekonomi, verkstad, IT och musikproduktion till besöksnäring, forskning och utveckling i absolut världsklass.

www.ornskoldsvik.se