Meny Stäng

Inventering av processer

Vid inventering av befintliga anläggningar så granskar vi den aktuella dokumentationen grundligt och jämför med hur den stämmer med verkligheten. Vi kontrollerar samtliga komponenter, allt från pumpar och ventiler till tankar och annan utrustning.

I de flesta fall så finns ett antal avvikelser som över tid har tillkommit vid t.ex ombyggnationer. Det kan också handla om att processerna ändrats, nya produkter har tillkommit, ny utrustning installerats eller att delar av en anläggning inte längre är i drift.

Vid nya projekt samt uppförandet av nya anläggningar så finns vi ofta med i planeringen i ett tidigt skede. I projektet finns det oftast strama tidslinjer uppsatta, och för att utarbeta (och oftast i projektets slutskede – Montera) en godkänd märkning så utför vi vår inventering genom att vi grundligt studerar ex, 3D-ritningar (NavisWorks m.fl) och annat underlag som finns att tillgå. Genom detta så bidrar vi till en godkänd, säker och snabbt uppstartad anläggning.

Det är av stor vikt att alla förändringar i en process som innehåller farliga ämnen dokumenteras löpande för att minska risken för allvarliga olyckor och följa aktuella lagar och regler, men samtidigt för att minimera kostnader.