Meny Stäng

Dokumenation & rittjänster

Under hela arbetsprocessen, från inventering till montage så reviderar vi löpande befintliga p&id (Piping and instrument documentation) – Flödesscheman och skapar nya i de fall det krävs. Vi uppdaterar er databas/dokumentation med rätt uppgifter och kontrollerar/åtgärdar eventuellt felaktiga kopplingar mellan databas och flödesschema.

Vi har stor vana att arbeta med olika ritverktyg såsom AutoCAD, BricsCAD och databashantering via bl.a Sitebase. Vi är dock flexibla i vårt arbetssätt och vi utbildar oss löpande i användandet av andra programvaror som finns hos både nya och befintliga kunder!

rittjänster dokumentation