Meny Stäng

AFS

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om kemiska arbetsmiljörisker

(AFS 2011:19), föreskrifter
Föreskrifterna specificerar kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete för arbetsplatser med kemiska risker. I kraven ingår till exempel att undersöka och bedöma risker, vidta åtgärder och märka behållare och rörledningar.

Här hittar du mer information..